Home / Aktuelnosti / POREZNA AKADEMIJA

POREZNA AKADEMIJA

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo pokreće novi projekat pod nazivom „Porezna akademija“. Steknite  i usavršite svoje znanje iz oblasti direktnih i indirektnih poreza, kroz različite intenzivne edukacije koje smo za vas pripremili.

Dopustite da vas učinimo malim stručnjacima u poznavanju i praktičnoj primjeni poreznih propisa.

Za vas smo pripremili sljedeće vrste edukacija:

 • Primjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima (početak edukacije 08.10.2019. godine – ZAVRŠENO)
 • Primjena Zakona o porezu na dobit (početak edukacije 12.11.2019. godine – ZAVRŠENO)
 • Primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PRIJAVE U TOKU početak edukacije 04.02.2020. godine )

ONLINE PRIJAVA NA EDUKACIJU

 

👩‍🎓👨‍🎓U nastavku prenosimo utiske naših polaznika:

“U moru nekih certifikata i diploma, meni je Porezna akademija najdraža obuka. Sa lakoćom sam i išla i vraćala se, bez obzira na radni dan. Konkretni problemi s kojima se susreće računovoda u svakodnevnom radu, informacije do kojih nije lako doći a da su dovoljno pouzdane. Mnogo korisno, dobro organizovano. Sve pohvale timu i predavaču.”

“Vezano za Poreznu akademiju, želim da Vam se zahvalim na dobro pripremljenim prezentacijama i još boljem izlaganju. Super je osmišljen koncept, gdje se izlažu teme i daju odgovori na situacije koje se dešavaju u praksi. S obzirom da sam početnik u ovoj oblasti oko poreza i doprinosa sada nakon završetka mogu reći da sam obogatila svoje znanje i radno iskustvo saznanjima iz ovih oblasti. Takođe grupa je bila super, mix ljudi iz raznih oblasti.”

“Porezna akademija je jedno super iskustvo za mene. Predavač jasno i koncizno izlaže,te je jako susretljiv u davanju odgovora.Nadam se da ćemo imati priliku opet da se družimo na nekim sličnim i jednako ineteresantnim edukacijama.”

 

EDUKACIJE

 

Edukacija I – Primjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima

 • Obračun plaće za redovan rad
 • Obračun plaće u različitim okolnostima (bolovanje, porodiljsko odsustvo, godišnji odmor, prekovremeni rad, rad u vrijeme sedmičnog odmora…)
 • Način popunjavanja i podnošenja obrazaca (MIP-1023, GIP-1021, Specifikacije uz obračun plaće)
 • Neoporezive isplate (dnevnice za službeni put, topli obrok, prevoz, regres, liječenje, donacije, pokloni…)
 • Mogućnost gotovinskih isplata i gotovinsko poslovanje
 • Obračun ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu
 • Obračun naknade za članove skupštine, nadzornog i upravnog odbora
 • Obračun naknade za direktora koji nije u radnom odnosu (menadžerski ugovor)
 • Način popunjavanja i podnošenja obrazaca (AUG-1031 i ASD-1032)
 • Oporezivanje prihoda po osnovu nesamostalne djelatnosti, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, ulaganja kapitala i igara na sreću
 • Oporezivanje freelancer-a

Edukacija II – Primjena Zakona o porezu na dobit

 • Obveznici poreza na dobit
 • Utvrđivanje porezne osnovice
 • Porezno priznati troškovi: amortizacije, donacije, manjka zaliha, stipendija, plaća, otpis potraživanja, rezervisanja…)
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Detaljni prikaz popunjavanja Poreznog bilansa i Porezne prijave
 • Praktičan prikaz svih obrazaca propisanih Zakonom i Pravilnikom
 • Porez po odbitku – isplate nerezidentnim pravnim licima
 • Primjena Međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porezni poticaji
 • Korištenje poreznih gubitaka
 • Porezni kredit
 • Isplate dobiti i davanje pozajmica
 • Transferne cijene

Edukacija III – Primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV)

 • Obveznici poreza na dodanu vrijednost
 • Isporuke na koje se obračunava PDV
 • Promet robe vs promet usluga
 • Osnovica za obračun PDV-a
 • Period nastanka porezne obaveze
 • Oporezivanje ino usluga
 • Oporezivanje prodaje ili najma nekretnina
 • Porezni tretman davanja poklona male vrijednosti, davanja uzoraka, manjka, korištenja dobara u vanposlovne svrhe…
 • Porezni tretman izvoza i uvoza robe
 • Obaveze prilikom avansnih plaćanja
 • Posebni postupci oporezivanja (turističke agencije, građevinska shema, posebna shema dužnika…)
 • Isporuke oslobođene plaćanja PDV-a
 • Porezni tretman isporuka koje se finansiraju iz IPA fonda
 • Pravo korištenja ulaznog PDV-a
 • Obaveza ispravke korištenog ulaznog PDV-a
 • Povrat PDV-a
 • Praktičan prikaz popunjavanja PDV i DPDV prijave

 

OSTALE INFORMACIJE

Cijena po edukaciji: 450,00 KM sa PDV-om

Trajanje po edukaciji: jedan mjesec

Dinamika: dva puta sedmično (sa početkom od 17:00 ili 17:30)

Mjesto održavanja: Sarajevo

Prijava je moguća na jedan ili više edukacija. 

Broj polaznika  je ograničen.

ONLINE PRIJAVA NA EDUKACIJU

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 215-802, 214-874, 210-714

About FEB dd

Pročitajte i ...

Sopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar/studeni 2019. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 5/20 od 22.01.2020. godine je objavljeno Sopćenje …