Home / Aktuelnosti / Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost poštanskog prometa

Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost poštanskog prometa

Federalni ministar za promet i komunikacije Denis Lasić i ovlašteni potpisnik u ime Sindikata BH Pošta Muhamed Bajramović u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu potpisali kolektivni ugovor za djelatnost poštanskog saobračaja, koji obuhvata oko 3.000 radnika.

Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobračaja objavljen je u “Službenim novinama FBiH” br. 37/18 od 16.5.2018. godine. Stupanjem na snagu ovog Kolektivnog ugovora prestaje važiti Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 89/16).

About FEB dd

Pročitajte i ...

SEMINAR: PREZENTACIJA NOVIH ZAKONA (dohodak, doprinosi, računovodstvo, fiskalizacija, obrt, PDV)

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PREZENTACIJE NOVIH ZAKONA POREZ NA DOHODAK DOPRINOSI RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA …