Home / Aktuelnosti / PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I GODIŠNJEM OBRAČUNU BUDŽETA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I GODIŠNJEM OBRAČUNU BUDŽETA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

U “Službenim novinama FBiH”, broj 14/15 od 20.02.2015. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izdvajamo član 4.  Pravilnika, prema kojem se Obrazac 3. Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, Obrazac 8.  Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama i Obrazac JP – Izvještaj o izvršenju poslovnog plana javnog preduzeća, zamjenjuju se novim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

U nastavku Vam navedeni Pravilnik donosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 78. i člana 98. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14 i 13/14), federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAVANJU I GODIŠNJEM OBRAČUNU BUDŽETA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1. 

U Pravilniku o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/14), u članu 2. stav (2) riječi. “tačka 10.” zamjenjuju se riječima: “tač.10. i 48.”.

Član 2. 

U članu 14. alineja 2. riječi: “iz prethodnog kvartala”, zamjenjuju se riječima: “na početku godine”.

Član 3. 

U članu 18. stav (6) riječ “Federalni”, briše se.

 Član 4. 

Ovim Pravilnikom Obrazac 3. – Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih, obrazac 8. – Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama i obrazac JP – Izvještaj o izvršenju poslovnog plana javnog preduzeća, zamjenjuju se novim obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. Navedene obrasce imate kao prilog u “Službenim novinama FBiH” br 14/15 od 20.02.2015. godine.

Član 5. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

IZVOR :    “Službene novine FBiH ”  broj 14/15  od 20.02.2015. godine

About FEB dd

Pročitajte i ...

Ministarstvo privrede TK – Objavljen Javni poziv za subvencioniranje neto plaće

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava …