Home / Aktuelnosti / Koje djelatnosti su obavezne plaćati članarinu Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo?

Koje djelatnosti su obavezne plaćati članarinu Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo?

U “Službenim novinama KS” 2/18 od 11.01.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o djelatnostima obveznih članova turističke zajednice Kantona Sarajevo. Ovim izmjenama određeni su djelatnosti koje su obavezne plaćati članarinu Turističkoj zajednici Kanotna Sarajevo

Za pravna i fizička lica iz člana 2. ovog pravilnika, propisuju se sljedeće djelatnosti u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10) i to:

 • 45.1       Trgovina motornim vozilima;
 • 45.20     Održavanje i popravak motornih vozila;
 • 45.31     Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila;
 • 45.32     Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila;
 • 45.40   Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala;
 • 46.3      Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim  proizvodima;
 • 46.4      Trgovina na veliko proizvodima zadomaćinstvo;
 • 46.5     Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom;
 • 46.7      Ostala specijalizirana trgovina na veliko;
 • 47.11    Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodav-nicama pretežno hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima;
 • 47.19    Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama;
 • 47.2     Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.3     Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.5      Trgovina na malo ostalom opremom zadomaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.6      Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.71    Trgovina na malo odje}om u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.72    Trgovina na malo obu}om i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.73    Apoteke;
 • 47.75    Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.77    Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.78    Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama;
 • 47.8      Trgovina na malo na {tandovima i tržnicama;
 • 47.9      Trgovina na malo izvan prodavnica, {tandova i tržnica;
 • 47.91    Trgovina na malo putem po{te ili interneta;
 • 47.99    Ostala trgovina na malo izvan prodavnica,{štandova i tržnica;
 • 49          Kopneni prijevoz i cjevovodni transport;
 • 51.1       Zračni prijevoz putnika;
 • 52.21     Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom;
 • 52.23     Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom;
 • 52.29     Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu;
 • 52.30     Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu;
 • 53       Poštanske i kurirske djelatnosti;
 • 55       Smještaj;
 • 56       Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pi}a;
 • 60       Emitiranje programa;
 • 61       Telekomunikacije;
 • 63       Informacijske uslužne djelatnosti;
 • 65.12   Ostalo osiguranje;
 • 66.12   Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima;
 • 68        Poslovanje nekretninama;
 • 73.1     Promocija (reklama i propaganda);
 • 74.2     Fotografske djelatnosti;
 • 74.3     Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača;
 • 77.11   Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije;
 • 77.21   Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)  opreme za rekreaciju i sport;
 • 79       Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperateri i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima;
 • 82.3    Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova;
 • 90         Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti;
 • 92         Djelatnosti kockanja i kla|enja;
 • 93.13    Fitnes centri;
 • 93.21    Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova;
 • 93.29    Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti;
 • 96.04    Djelatnosti za njegu i održavanje tijela.

 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Objavljene izmjene Pravilnika o porezu na dobit

U “Službenim novinama FBiH” broj 94/19 od 13.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i …