Home / Aktuelnosti / Prijavite se na obuku NAPREDNO RAČUNOVODSTVO

Prijavite se na obuku NAPREDNO RAČUNOVODSTVO

SEMINARNajavljivali smo dodatne nivoe obuke kroz nove Module. U četiri dosadašnja ciklusa polaznici su izrazili želju da dalje usavršavaju svoja znanja, u smjeru naprednog računovodstva, poreza, finansijskog izvještavanja, samostalnih poduzetnika, zaliha i proizvodnje,…

Vaše želje smo pretočili u planove, pa smo mart mjesec rezervisali za modul NAPREDNO RAČUNOVODSTVO.

Planirani početak obuke za Sarajevo je 04. Mart 2014. godine, prijave su u toku…

CILJ PREDMETA

ciljModul „Napredno računovodstvo“ je namijenjeno svim zainteresovanim za sticanje naprednih znanja i vještina iz oblasti računovodstva, kao i praktične primjene MRS i MSFI. To podrazumijeva praktično računovodstvo, primjenu MRS i MSFI, sastavljanje finansijskih izvještaja i poreznog bilansa. Cilj edukacije je pružiti osnovna znanja i vještine iz oblasti računovodstva i omogućavanje polaznicima da razumiju MRS i MSFI, nakon čega polaznici stiču samostalnost u radu.

Ovaj modul podrazumijeva poznavanje osnova knjigovodstva.

OSNOVNE TEMATSKE JEDINICE

Search For Solutiona)  Uloga Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), Primjena MRS i MSFI u sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja
b)  Sistem dvojnog knjigovodstva
–   poslovne knjige u sistemu dvojnog knjigovodstva –  dnevnik i glavna knjiga
–   kontni okvir i kontni plan
c)  Računovodstvo stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava: nekretnine, postojenja i oprema, nematerijalna imovina, goodwill, biološka imovina, investicijske nekretnine, donacije dugoročne imovine
d)  Revaloziracija i mjerenje po fer vrijednosti dugoročne materijalne imovine – efekti na dobit i gubitak u finansijskim izvještajima
e)  Računovodstvo zaliha: trgovačka roba, proizvodnja, obuhvat proizvodnih troškova, vođenje radnog naloga, proizvodne usluge
f)  Računovodstvo proizvodnje
g)  Vrednovanje zaliha i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izvještajima
h)  Računovodstvo potraživanja i obaveza: otpis i procjena otpisa, porezno priznat otpis potraživanja, računovodstvo kredita
i)  Rezervisanja: mjerenje, procjena i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izveštajima, porezno priznat trošak rezervisanja
j)  Računovodstvo kapitala: raspored dobiti, pokriće gubitka, revalorizacione rezerve;
k)  Događaji nastali nakon datuma bilansa stanja
l)  Praktična primjena ovo modula i praktična primjena MRS i MSFI na programu e-računovodstvo
m)  Završna knjiženja, „zatvaranje“ konta prihoda i rashoda, izračun poslovnog rezultata i knjiženje poreza na dobit
n)  Sastavljanje finansijskih izvještaja
o)  Sastavljanje Poreznog bilansa

REZULTATI OBUKE

rezultatNakon edukacije iz Modula 2 – Napredno računovodstvo polaznici dobijaju veći stepen znanja u smislu praktičnog računovodstva, primjene MRS i MSFI u poslovanju, razumjevanje efekata računovodstvenih promjena i procjena vrijednosti, poznavanje efekata na porez na dobit, i sastavljanja finansijskih izvještaja i Poreznog bilansa.

TRAJANJE OBUKE

8,5 sedmica / 17 dana po tri časa / ukupno 51 čas:sat
a)   Uvodi i upoznavanje (3 časa)
b) Praktično računovodstvo – prema tematskim cjelinama, kombinovano teorijski i praktični dio (39 časova)
c)   Priprema i izrada financijskih izvještaja i izrada Poreznog bilansa (7 časova)
d)   Provjera stečenog znanja (3 časa)

CIJENA

cijenaCjenovnik sa eventualnim popustima možete pogledati na sljedećem linku http://abcknjigovodstvo.com/cjenovnik

Više detalja o obukama i načinu prijave možete saznati preko stranice www.abcknjigovodstvo.com

About FEB dd

Pročitajte i ...

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za maj/svibanj 2021. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 58/21 od 23.07.2021. godine objavljeno je Saopćenje …