Home / Propisi u primjeni

Propisi u primjeni

DIREKTNI POREZI U FBiH

Porez na dohodak

Obrasci

 • Obračunski list_obrazac OLP-1021
 • Obrazac GIP-1022
 • Obrazac MIP-1023
 • Obrazac PMIP-1024
 • Akontacija poreza po odbitku za povremeno samostalne djelatnosti_obrazac AUG-1031
 • Akontacija poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti_obrazac ASD-1032
 • Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti_obrazac PDN-1033
 • Prijava poreza na prihode od imovine i imovinskih prava_obrazac PIP-1034
 • Godišnja prijava poreza na dohodak_obrazac GPD-1051
 • Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti_obrazac GPZ-1052
 • Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti_obrazac SPR-1053
 • Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine_obrazac PRIM-1054

 

Porez na dobit

Obrasci

 • Prijava Poreza na dobit – Obrazac PR-PD
 • Prijava/potvrda o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i/ili primjeni Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Obrazac P-OD
 • Porezni bilans Obrazac PB-DOB
 • Izjava isplatioca dividendi/udjela u dobiti Obrazac IZ-DOB
 • Pregled nastalih iskorištenih i neiskorištenih poreznih gubitaka Obrazac GU-DOB

 

Doprinosi

Obrasci

 • Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica_Obrazac 2001
 • Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Disktriktu Brčko u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih osoba_Obrazac 2001A
 • Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika_Obrazac 2002

 

INDIREKTNI POREZI U BiH

Porez na dodanu vrijednost

 

Obrasci

 • PDV prijava_obrazac P PDV
 • Dodatak uz PDV prijavu_obrazac D PDV

 

Akcize (trošarine)

 

TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO

 

ZAKON O RAČUNOVODSTVU