Home / Aktuelnosti / RS: Obavještenje o načinu preračuna neto plate na bruto platu po osnovu radnog odnosa za isplate koje će se vršiti nakon 01. februara 2014. godine

RS: Obavještenje o načinu preračuna neto plate na bruto platu po osnovu radnog odnosa za isplate koje će se vršiti nakon 01. februara 2014. godine

porezna uprava rsU Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 107/13) od 09.12.2013. godine, izmijenjen član 9. Zakona o porezu na dohodak. Odredbama navedenog člana propisano je da poreski obveznici, pored prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice, imaju pravo i na umanjenje poreske osnovice za godišnji lični odbitak u iznosu od 2.400 KM, odnosno 200 KM na mjesečnom nivou.

Pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu ličnog  odbitka  ostvaruje se prilikom obračuna plate zaposlenih.

Da bi se pravilno izračunala mjesečna bruto plata, na isplate izvršene nakon 01. februara 2014. godine, primjenjivat će se sljedeća formula:

Bp = (Np-20)/0,603

Bp  – Bruto plata
Np – Neto plata
D    – Doprinosi

 

Izvor: http://www.poreskaupravars.org/

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis April 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U …