Home / Aktuelnosti / Saopćenje za poslodavce u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti na radu

Saopćenje za poslodavce u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti na radu

S obzirom da su se u praksi pojavile određene nedoumice u vezi sa primjenom pojedinih instituta propisanih novim Zakonom o zaštiti na radu, odnosno u vezi sa postupanjem inspekcijskih organa u pogledu određenih obaveza poslodavaca kada je u pitanju oblast zaštite na radu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH obratilo se saopćenjem za javnost koje je objavljeno na web stranici ministarstva. Saopćenje ministarstva rada i socijalne skrbi FBiH donosimo u nastavku.

Saopćenje za poslodavce u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti na radu.

About FEB dd

Pročitajte i ...

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA UDRUŽENJA I DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima …