Home / Seminar / SEMINAR: POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2019., ISPLATE FIZIČKIM LICIMA, PRIMJENA MSFI-a 16, PDV NA DOMAĆE I INO USLUGE, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE

SEMINAR: POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2019., ISPLATE FIZIČKIM LICIMA, PRIMJENA MSFI-a 16, PDV NA DOMAĆE I INO USLUGE, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2019.
 • ISPLATE FIZIČKIM LICIMA – specifičnosti iz prakse
 • PRIMJENA MSFI-a 16 – zaključna razmatranja
 • PDV NA DOMAĆE I INO USLUGE – odgovori UINO
 • TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • TEME ZA BUDŽETSKE KORISNIKE:
  • PERIODIČNI IZVJEŠTAJI BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA FINANSIJSKO UPRAVLJANJA I KONTROLA
  • INTERNE KONTROLE I FUK

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • MOSTAR, 24.6.2019. Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 25.6.2019. PC UNITIC
 • TUZLA, 26.6.2019. Hotel Tuzla
 • ZENICA, 27.6.2019. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 28.6.2019. Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

POLUGODIŠNJI OBRAČUN U 2019.

 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje polugodišnjeg obračuna
 • Potpisivanje, ovjera i predaja polugodišnjeg obračuna
 • Specifičnosti periodičnog izvještavanja po MRS-u 34
 • Način i uputstvo za pravilno popunjavanje obrazaca
  • Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju
  • Bilans uspjeha – Izvještaj o ukupnom rezultatu
  • Izvještaj o gotovinskim tokovima – direktna i indirektna metoda
  • Izvještaj o promjenama u kapitalu
  • Bilješke uz finansijske izvještaje
 • Ostali izvještaji uz polugodišnji obračun
 • Računovodstvene karakteristike utvrđivanja prihoda i rashoda po vrstama
 • Računovodstveni i PDV tretman vremenskih razgraničenja
 • Obračun  posebnih naknada i članarina
 • Primjena MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima
 • Prva primjena MSFI 16 – Najmovi

POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA – specifičnosti iz prakse

 • Obračun plaća međuentitetskim radnicima (radnik FBiH/poslodavac RS, radnik RS/ poslodavac FBiH…)
 • Isplate plaća po sudskim presudama
 • Pokrivanje novčanih kazni za direktora društva
 • Isplate naknada direktorima koji nisu u radnom odnosu
 • Isplata putnih troškova licima koja nisu u radnom odnosu
 • Donacije fizičkim licima
 • Neoporeziva davanja: otpremnine, pokriće troškova sahrane, pokloni, troškovi liječenja, regres…
 • Oporezivanje prodaje udjela
 • Koji prihodi se mogu isplatiti u gotovini?
 • Plaćanje poreza i doprinosa na prihode freelancerima
 • Korištenje obrazaca AMS – 1035 i APR – 1036

PRIMJENA MSFI-a 16 – zaključna razmatranja

 • Na koga se MSFI 16 odnosi?
 • Da li je moguće izbjeći primjenu MSFI-a 16?
 • Najmovi na koje se MSFI 16 ne odnosi
 • Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti
 • Način određivanja perioda trajanja najma
 • Obavezna amortizacija sredstava uzetih pod najam/zakup
 • Porezni tretman amortizacije

PDV NA DOMAĆE I INO USLUGE – odgovori UINO

 • Usluge prenosa, ustupanja, korištenja autorskih prava, patenata, licenci, žiga, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine
 • PDV tretman usluge prevoza (izvoz/uvoz i međudržavni prevoz)
 • Sve specifičnosti rent-a-car djelatnosti
 • Korištenje usluga rent-a-car
 • Oporezivanje usluga zastupanja i posredovanja
 • Pružanje usluga bez naknade
 • Usluge popravke opreme i motornih vozila
 • Oporezivanje sponzorstva
 • Uvođenje direktora bez zasnivanja radnog odnosa u sistem PDV-a
 • Ispravka PDV-a (KO) na ino usluge
 • Osnovica za obračun PDV-a na uslugu “stavljanje osoblja na raspolaganje”
 • Usluge povezane sa izvozom/uvozom
 • Usluga davanja u zakup zemljišta i nekretnina
 • Oporezivanje naknada štete
 • Prefakturisanje troškova zakupa
 • Računovodstveno i porezno postupanje u slučaju neobračunavanja PDV-a na ino usluge, odnosno na “vozanje” ino usluga
 • Instrukcija o postupku podnošenja PDV prijave u slučaju “vozanja” PDV-a
 • Praktičan prikaz popunjavanja PDV i DPDV prijave

TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE

 • Veleprodaja vs. maloprodaja
 • Elektronsko vođenje trgovačkih knjiga
 • Komisiona prodaja i posredovanje
 • Vanjskotrgovinski promet obrtnika
 • Prodaja u tranzitu, računovodstveno evidentiranje i porezni aspekt
 • Postupci pri zatvaranju samostalne trgovačke radnje
 • Postupci pri prelasku iz samostalne djelatnosti u privredno društvo
 • Mogućnost prenosa zaliha bez obračuna PDV-a
 • Trgovačka knjiga kod ugostitelja, (ne)postojanje obaveze vođenja
 • Evidentiranje popusta, otpisa, manjkova i sl. putem trgovačke knjige
 • Trgovačka roba i vlastiti proizvodi u istoj prodavnici i na skladištu
 • Redni broj trgovačke knjige na artiklima
 • Obaveze trgovca prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača
 • Šta inspektori traže u kontrolama trgovaca?
 • Proizvodnja po stvarnim i planskim cijenama
 • Šta sve MORA ući u vrijednost proizvoda
 • Praktični primjer efekta pogrešnog vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih prizvoda
 • Zalihe usluga u toku

TEME ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

 • PERIODIČNI IZVJEŠTAJI BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA FINANSIJSKO UPRAVLJANJA I KONTROLA
 • INTERNE KONTROLE I FUK
  • Metodologija provođenja sistema internih kontrola u javnom sektoru i javnim preduzećima
  • Rukovodna odgovornost kroz primjenu izjave o fiskalnoj odgovornosti
  • Smjernice za jačanje rukovodne (upravljačke) odgovornosti
  • Obaveza koordinatora FUK-a

OSTALE AKTUELNOSTI

 • “Inicijativa 20+5+6” i set zakona koji se odnose na rad i zapošljavanje
 • Kontrola poreznih obveznika koji porez na dohodak plaćaju paušalno

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Nedim Čustović
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                          120,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom         150,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik polugodišnji obračun u 2019.
 • Komplet obrazaca za polugodišnji obračun
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

About FEB dd

Pročitajte i ...

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR: Porez po odbitku, Pozajmice, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji, Registar pravnih i fizičkih lica koji pružaju računovodstvene usluge,Konsolidacija finansijskih izvještaja…

Zbog velikog interesovana za webinar pod nazivom ”Porez po odbitku, Pozajmice, Zakon o RiR, Registar kvalificiranih …