Home / Aktuelnosti / SEMINAR: PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

SEMINAR: PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

PRAKTIČNA PRIMJENA

POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

 

 • RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA
 • TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA
 • RAD NA TERENU I TERENSKI DODATAK
 • GRAĐEVINSKE I SRODNE DJELATNOSTI
 • KONSOLIDACIJA
 • NOVINE I AKTUELNOSTI U PORESKIM PROPISIMA

 

22.04.2013. Mostar “Hotel Ero”

23.04.2013. Sarajevo Hotel Holiday Inn

24.04.2013. Tuzla “Hotel Tuzla”

25.04.2013. Zenica “Hotel Zenical”

26.04.2013. Bihać “Hotel Park”

 

SEMINAR SE PRIZNAJE KAO KONTINUIRANA EDUKACIJA CERTIFICIRANIH TEHNIČARA, RAČUNOVOĐA I OVLAŠTENIH REVIZORA I UPISUJE U EVIDENCIJSKE KNJIŽICE KAO 7 BODOVA

PROGRAM SEMINARA

RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

 • Odluka o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka
 • Knjiženje raspodjele dobiti i pokrića gubitka
 • Razlikovanje korištenja poreznih gubitaka u Poreznom bilansu i pokrića gubitka kao finansijskog rezultata
 • Dobit koja je „reinvestirana“ po ranijem Zakonu o porezu na dobit: knjiženje, mogućnosti i ograničenja „korištenja“ te dobiti
 • Korištenje dobiti koja je bila oslobođena plaćanja poreza na dobit (ulaganje ino kapitala, poslovanje slobodnih zona, olakšice po sadašnjem Zakonu)
 • Isplata iz dobiti rezidentu pravnom i fizičkom licu: porezni aspekt
 • Isplata iz dobiti nerezidentu pravnom i fizičkom licu: porezni aspekt
 • Akontativna isplata iz očekivane dobiti

 

TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA

 • Šta „pokriva“ dnevnica i koji se još troškovi uz dnevnicu mogu pravdati?
 • Obaveza i sadržaj Naloga za službeni put
 • Šta sve može biti osnova za odlazak na službeni put (poslovni sastanak, edukacija, prikupljanje informacija o kupcima, …)?
 • Isplata ostalih troškova kada se koristi vlastito vozilo na službenom putu (parking, putarine, cestarine i sl.)
 • Dnevnice zaposlenika kojima je u opisu radnog mjesta prevoz (robe i putnika)
 • Dnevnica vs prekovremeni rad?
 • Putovanje kroz više država – kako obračunati dnevnicu?
 • Šta kada putovanje uključuje vikend?
 • Upotreba službenih vozila u privatne svrhe odnosno  privatnih vozila u službene svrhe
 • Isplate troškova službenog puta licima koji nisu u radnom odnosu

 

TERENSKI DODATAK

 • Terenski rad i troškovi smještaja zaposlenika
 • Naknade za rad na terenu, dužina neprekidnog boravka na terenu  i njegov  porezni tretman
 • Povrede na radu i pitanje zaštite na radu i osiguranja od povrede na radu u situaciji  kada radnici rade na terenu odnosno na tuđem radilištu
 • „Detaširani“ radnici

 

GRAĐEVINSKE I SRODNE DJELATNOSTI

 •  MRS 11 – Ugovori o građenju
 • Posebna građevinska šema, PDV tretman datih i primljenih avansa te slučaj povrata avansa  zbog raskida ugovora
 • Građevinski radovi domaćih firmi u inostranstvu
 • Ugovori o građenju u kojima  je kao  glavni izvođač angažiran nerezident
 • Fakturisanje usluge ustupanja radnika, PDV tretman i evidencije
 • Doprinosi i porez na dohodak za radnike na radu u inostranstvu
 • Korištenje dijela objekta od strane investitora nakon završene gradnje
 • PDV tretman prometa nedovršenog objekta
 • Datum ispravke ulaznog PDV-a kod promjene namjene – specifičnosti
 • Ulaganje u tuđi objekat – računovodstveni aspekt, PDV i porez na dobit i modaliteti ugovaranja
 • Stav UINO po pitanju ulaganja u tuđi objekat
 • Ugovor o poreznom zastupanju u BiH
 • Međunarodno finansiranje – povrat PDV-a

 

KONSOLIDACIJA

 • Obveznici i rokovi za predaju konsolidovanih finansijskih izvještaja prema  Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH i podzakonskim aktima
 • Konsolidovani  finansijski izvještaji: MRS 27
 • Konsolidacija manjinskih učešća i zajednički kontrolisanih subjekata u skladu sa MRS 28 i MRS 31
 • Praktičan primjer konsolidacije zaliha, prihoda i rashoda

 

POREZNE AKTUELNOSTI

 • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak
 • Početak primjene odbitaka za nerezidenta FBiH
 • Način podnošenja zahtjeva za otpis kamata na javne prihode

INFORMACIJE O SEMINARU

N A K N A D A :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

About FEB dd

Pročitajte i ...

FEB d.d.: Oglas za posao stručni saradnik za poreze i računovodstvo

Ukoliko ste motivisani za rad u našem timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad u …