Home / Aktuelnosti / SEMINAR PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

SEMINAR PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

poziv aprilPoziv na savjetovanje – SEMINAR

 • DODATAK UZ PDV PRIJAVU – OBRAZAC D PDV
 • RASPORED DOBITI / POKRIĆE GUBITKA
 • INDIREKTNI POREZI – kontrola i prinudna naplata
 • PRIZNAVANJE ULAZNOG PDV-a
 • PRIMJENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA – aktuelna pitanja
 • KONSOLIDOVANI BILANSI
 • NOVINE I AKTUELNOSTI U POREZNIM PROPISIMA

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

 • MOSTAR,            14.4.2014., Hotel Ero
 • SARAJEVO,        15.4.2014., UNITIC Amfiteatar
 • TUZLA,                16.4.2014., Hotel Tuzla
 • ZENICA,              17.4.2014., Hotel Zenica
 • BIHAĆ,                18.4.2014., Hotel Park 

 

 

POZIV U PDF-a

 

 

PROGRAM SEMINARA

1.  DODATAK UZ PDV PRIJAVU – OBRAZAC D PDV

 • Obaveza podnošenja obrasca D PDV
 • Popunjavanje podataka o isporukama
 • Popunjavanje podataka o nabavkama
 • Stanje zaliha robe, sirovina i gotovih proizvoda na kraju perioda
 • Podnošenje i potpisivanje obrasca D PDV

 

2. RASPORED DOBITI / POKRIĆE GUBITKA

 • Kada, ko i na osnovu kojih dokumenata se može vršiti raspored poslovnog rezultata
 • Koliko dugo poslovni rezultat može ostati neraspoređen, a gubitak nepokriven?
 • Isplata dobiti ako nije pokriven gubitak iz ranijih godina
 • Isplata dobiti u stvarima: nekretnine, zalihe…
 • Akontativna isplata dobiti, mogućnost ili …?
 • Porezni tretman isplata iz dobiti (FBiH, RS i BDBiH)
 • Knjigovodstvena vs tržišna vrijednost prilikom isplate dobiti u stvarima
 • Prenos prava isplate iz dobiti na drugo pravno ili fizičko lice

 3.    INDIREKTNI POREZI – kontrola i prinudna naplata

Zakon o postupku indirektnog oporezivanja

 • Opća pravila u vezi sa radnjama i postupcima indirektnog oporezivanja
 • Gašenje duga, odgoda plaćanja i garancije za odgođena plaćanja
 • Zastarjelost, izračunavanje roka i prekid zastarjelosti, apsolutna zastara
 • Pravo prvenstva UIO i mjere osiguranja
 • Postupak kontrole  i ovlaštenje za izricanje sankcija, rok za donošenje rješenja i teret dokazivanja
 • Klasifikacija prekršaja i sankcija indirektnih poreza, krivična djela utvrđena pri kontroli UIO i mogućnost umanjenja kazni za 50%,
 • Povjerljivost podataka o indirektnim porezima, žalba i vanredni pravni lijekovi

Prinudna naplata indirektnih poreza

 • Prinudna naplata, rok za ulaganje prigovora
 • Pljenidba pokretne i nepokretne imovine, gotovine, nenaplaćenih potraživanja,
 • Registracija založnog prava nad imovinom poreznog dužnika i prodaja oduzete imovine
 • Odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama, postupak u slučaju neizmirenja odgođenog plaćanja
 • Žalbe, redovni i vanredni pravni lijekovi
 • Prelazak porezne obaveze prethodnika na nasljednike  pojedinaca i nasljednike  pravnih lica tj. nasljeđivanje duga (stečaj, likvidacija, pripajanje…)

 4.        TRETMAN ULAZNOG PDV-a

 • Priznavanje ulaznog PDV-a kod:
  • toplog obroka u naturi,
  • troškova hotelskog smještaja,
  • nabavke automobila,  goriva, parkinga, popravke automobila…
  • kupovine stana „za obavljanje poslovne djelatnosti“, nabavke stanova u svrhu davanja u zakup
  • kupovine software-a iz inostranstva,
  • nabavke reklamnog materijala koji će se besplatno dijeliti
 • PDV tretman ulaganja u tuđe objekte
 • Uvoz opreme privremeno izvezene radi opravke
 • Kada se priznaje ulazni  PDV  kod uvoza?
 • Ulazni PDV kod avansne uplate
 • Obračunati ulazni PDV sa konta 273
 • Ispravka ulaznog PDV

5.        PRIMJENA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I OSTALA PRAVNA REGULATIVA

 • Može li se registovati podružnica stranog pravnog lica u FBiH i mogućnost dobivanja poreznog broja u FBiH  i PDV registracije
 • (Ne) mogućnost društva da daje zajmove ili osiguranja za sticanje vlastitih udjela
 • Prokura
 • Postupak dobivanja statusa PDV opunomoćenika
 • Istupanje i isključenje člana d.o.o.
  • Donošenje odluke o isključenju člana
  • Žalba isključenog člana
  • Procjena tržišne vrijednosti udjela isključenog člana (utvrđivanje pravednog obeštećenja)
 • Otvaranja, vođenja i zatvaranja računa nerezidenata (fizičkih i pravnih lica) u banci

6.        KONSOLIDOVANI BILANSI

 • Obveznici konsolidacije
 • Definicija grupe i tretman „trećih“ lica u konsolidaciji, značajan udio
 • „Down Stream“ i „Up Stream“ postupci pri konsolidaciji
 • Vrednovanje zaliha pri konsolidacji, KIFO metoda

 7.        PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

About FEB dd

Pročitajte i ...

Objavljene izmjene pravilnika vezane za sadržaj i formu finansijskih izvještaja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj 3/21 od 15.01.2021. godine, objavljeni su pravilnici …