Home / Seminar / SEMINAR: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT, PRELAZAK NA MSFI za MSP, KORIŠTENJE VOZILA U SLUŽBENE SVRHE, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA PDV NA USLUGE

SEMINAR: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT, PRELAZAK NA MSFI za MSP, KORIŠTENJE VOZILA U SLUŽBENE SVRHE, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA PDV NA USLUGE

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT
 • PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSFI za MSP)
 • KORIŠTENJE VOZILA U SLUŽBENE SVRHE
 • SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA PDV NA USLUGE

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • MOSTAR, 16.12.2019., Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 17.12.2019., UNITIC Amfiteatar
 • TUZLA, 18.12.2019., Hotel Tuzla
 • ZENICA, 19.12.2019., Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 20.12.2019., Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT

 • Zakonska obaveza vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza
 • Zahtjevi inspekcijskih organa u pogledu popisa imovine i obaveza
 • Kazne u slučaju nevršenja popisa u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH
 • Porezni tretman popisnih razlika
 • Obaveza sačinjavanja IOS-a i porezni tretman nepotvrđenih stavki
 • Usaglašavanja stanja u trgovinskoj, ugostiteljskoj, proizvodnim i drugim djelatnostima
 • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
 • Vrednovanje imovine na dan 31.12
 • Knjiženja na kontima 595 i 596 na 31.12.
 • Usklađivanje vrijednosti stalne i tekuće imovine
 • Obaveza vršenja ukalkulisavanja troškova
 • Razlika između rezervisanja i ukalkulisanih troškova
 • Konačni obračun amortizacije i primjena MRS 12
 • Porezni tretman amortizacije
 • Procjena ispunjenosti uslova za korištenje poreznih poticaja
 • Efekat primjene novih standarda na oporezivu dobit

PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSFI za MSP)

 • Ko može primjenjivati MSFI za MSP?
 • (Ne)mogućnost primjene MSFI za MSP u javnim preduzećima, budžetksim korisnicima, udruženjima, finansijskim institucijama, velikim pravnim licima…
 • Prednosti primjene MSFI za MSP?
 • Smjernice Federalnog ministarstva finansija u vezi sa primjenom MSFI za MSP
 • Razlike u odnosu na “velike” MRS/MSFI
 • Način prelaska sa “velikih” na “male” standarde
 • Prikaz prve primjene MSFI za MSP
 • Porezni efekti prelaska na MSFI za MSP
 • Obaveza evidentiranja u bilješkama informacije o prelasku na MSFI za MSP
 • Promjena računovodstvenih politika radi prelaska na MSFI za MSP
 • Kontni plan i obrasci koji se koriste prilikom primjene MSFI za MSP
 • Prikaz računovodstvenog evidentiranja stalnih sredstava, zaliha, najma, prihoda i dr. u skladu sa MSFI za MSP

KORIŠTENJE VOZILA U SLUŽBENE SVRHE

 • Korištenje vozila u poslovne svrhe  – obračun, putni nalozi  i  evidencije
 • Obaveza evidentiranja utroška goriva putem obrazaca PN3 ili PN4
 • Obaveza posjedovanja dodatne dokumentacije za vozača
 • Obračun koristi kod upotrebe vozila u privatne svrhe
 • Korištenje vozila za prevoz na posao i sa posla
 • Vozilo dato na 24/7 zaposleniku, korist ili ne?
 • Troškovi koji se mogu pravdati prilikom upotrebe privatnog vozila u službene svrhe
 • Korištenje privatnog vozila vs Uredba o službenom putu
 • Mogućnost odbitka ulaznog PDV-a prilikom kupovine vozila
 • Postupanja UINO prilikom nabavke „luksuzni-teretnih“ vozila
 • Nabavka vozila preko lizing aranžmana
 • Iznajmljivanje vozila– ugovor, obračun poreza na dohodak i visina najma
 • Prodaja vlastitog vozila, sa ili bez PDV-a?
 • Porezni tretman prodaje vozila povezanom licu
 • Trgovina novim i rabljenim vozilima
 • Nabavka rabljenog vozila za prodaju „u dijelovima“
 • Obaveza rent a car agencija
 • Tretman testnog vozila
 • Nabavka vozila putem komisionog ugovora

SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA PDV NA USLUGE

 • Specifičnost ino usluga, obaveza obračuna PDV-a
 • Fakturisanja bez obaveze obračuna PDV-a, potrebni dokazi i dokumentacija
 • Usluge prenosa, ustupanja, korištenja autorskih prava, patenata, licenci, žiga, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine
 • PDV tretman usluge prevoza (izvoz/uvoz i međudržavni prevoz)
 • Oporezivanje usluga zastupanja i posredovanja
 • Pružanje usluga bez naknade
 • Usluge popravke opreme i motornih vozila
 • Oporezivanje sponzorstva
 • Uvođenje direktora bez zasnivanja radnog odnosa u sistem PDV-a
 • Ispravka PDV-a (KO) na ino usluge
 • Osnovica za obračun PDV-a na uslugu “stavljanje osoblja na raspolaganje”
 • Usluge povezane sa izvozom/uvozom
 • Usluga davanja u zakup zemljišta i nekretnina
 • Oporezivanje naknada štete
 • Fakturisanje penala
 • Prefakturisanje troškova zakupa
 • Računovodstveno i porezno postupanje u slučaju neobračunavanja PDV-a na ino usluge, odnosno na “vozanje” ino usluga
 • Instrukcija o postupku podnošenja PDV prijave u slučaju “vozanja” PDV-a
 • Praktičan prikaz popunjavanja PDV i DPDV prijave
 • PDV tretman usluga shodno odredbama Nacrta novog Zakona

 DRUGE AKTUELNOSTI

 • Poziv Porezne uprave računovođama u FBiH
 • Elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija
 • Rokovi i način elektronskog dostavljanja podataka iz knjigovodstvenih evidencija
 • Osnovica za obračun doprinosa za samostalne poduzetnike za 2019. godinu
 • Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2020.
 • Pripreme za godišnje porezne prijave – ažuriranje evidencija i ispravljanje grešaka

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Denis Zukić
 • Sanela Agačević

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                          100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom         120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                        80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

About FEB dd

Pročitajte i ...

WEBINAR: POREZNE PRIJAVE ZA 2020. GODINU I NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora PRIJAVA POREZA NA DOBIT I POREZA NA DOHODAK PRAKTIČAN PRIKAZ …