Vijesti
Home / Savez računovođa / SRRFBiH: Objavljeni IFRIC-22 i IFRIC-23

SRRFBiH: Objavljeni IFRIC-22 i IFRIC-23

Na web stranici saveza računovođa i revizora FBiH objavljena su dva ova tumačenja IFRIC 22 – Transakcije u stranim valutama i avansno plaćanje naknada i  IFRIC 23 – Neizvjesnost u pogledu postupanja s porezom na dobit.

IFRIC 22 odnosi se na transakcije (ili dijelove transakcija) u stranim valutama kada subjekat priznaje nenovčanu imovinu ili nenovčanu obavezu proizašlu iz avansnog plaćanja ili primanja naknade prije nego što prizna povezanu imovinu, trošak ili prihod (odnosno njegov dio).

IFRIC 23  pojašnjava način primjene zahtjeva MRS-a 12 u pogledu priznavanja i mjerenja u slučaju postojanja neizvjesnosti u vezi sa postupanjem s porezom na dobit. U takvim okolnostima, subjekat priznaje i mjeri tekuću ili odgođenu poresku imovinu ili obavezu u skladu sa MRS-om 12 zasnovano na oporezivoj dobiti (poreskom gubitku), poreskim osnovicama, neiskorištenim poreskim gubicima, neiskorištenim poreskim olakšicama, te poreskim stopama utvrđenim uz pomoć ovog tumačenja.

Više o navedenim tumačenjima možete pronaći na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH (www.srr-fbih.org).

About FEB dd

Pročitajte i ...

Odluka o objavljivanju MSFI i MRS

U “Službenim novinama FBiH”, broj 44/20 od 3.7.2020. godine objavljena je Odluka o objavljivanju MSFI …