Home / Transferne cijene

Transferne cijene

Ukoliko vaše preduzeće posluje sa povezanim licima onda postoji obaveza, da u trenutku dostavljanja Poreznog bilansa i Porezne prijave, posjeduje Studiju o transfernim cijenama koja analizira navedeno poslovanje.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo okuplja stručnjake iz oblasti transfernih cijena.

Prilikom izrade studije koristimo baze poput “Amadeus” baze podataka, koje se preporučuju prilikom izrade studije jer sadrže podatke od 19 miliona preduzeća iz EU i posjeduju posebne alate pomoću kojih je moguće odrediti tržišnu cijenu (cijenu “van dohvata ruke”).

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da nas kontaktirate putem e-mail: feb@feb.ba, brojeve telefona 033/215-802, 210-714 i 214-874 ili jednostavnim slanjem zahtjeva za ponudu putem sljedećeg linka Zahtjev za ponudu za izradu Studije o transfernim cijenama