Home / Uprava za indirektno / UIO: Obavještenje u vezi sa plaćanjem i predajom takse za izmijenjenu PDV prijavu

UIO: Obavještenje u vezi sa plaćanjem i predajom takse za izmijenjenu PDV prijavu

Na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje, objavljeno je Obavještenje u vezi sa plaćanjem i predajom takse za izmijenjenu PDV prijavu. Obavještenje donosimo u cjelosti:

Poštovani poreski obveznici,

Obavještavamo Vas da je Uprava za indirektno oporezivanje otvorila email adrese na koje elektronskim putem možete slati dokaze o uplati administrativne takse na izmijenjene PDV prijave. Email adrese su otvorene za svaki od regionalnih centara UIO, a pristup ovom emailu imaju službenici grupa za obradu poreskih prijava. Dokaze o uplati administrativne takse možete slati na sljedeće email adrese:

Važno je napomenuti da elektronsko podnošenje izmijenjene/dodatne poreske prijave ne oslobađa poreskog obveznika obaveze plaćanja administrativne takse, na način opisan na stranici http://www.new.uino.gov.ba/bs/Podnesite PDV prijavu

Izmijenjena/dodatna poreska prijava biće sačuvana u sistemu, ali će biti proknjižena nakon što lično ili putem poštanske službe poreski obveznik nadležnom regionalnom centru UIO dostavi dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse.

Izmijenjena ili dodatna PDV prijava biće proknjižena tek nakon što Uprava za indirektno oporezivanje zaprimi dokaz o uplati administrativne takse, koja se plaća u iznosu od: 10,00 KM

 • Svrha doznake: taksa na izmijenjenu PDV prijavu
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
  • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)
  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
  • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722801
 • Porezni period: datum uplate
 • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:
  • 1601002 – Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 – Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 – Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 – Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: 0

About FEB dd

Pročitajte i ...

Pojačane kontrole pekara i slastičara u BiH

Inspektori Uprave za indirektno oporezivanje započet će 18. februara 2020. godine pojačane kontrole aktivnosti obveznika …