Home / Uprava za indirektno / Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost

Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost

U “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, broj 27/19 od 09.04 2019. godine ovjavljeno je Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost.

Na osnovu člana 52. stav (9) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) i člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05), te člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost.

Ovim Uputstvom propisuju se uvjeti i postupak povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanja poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost.

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, od kada se i primjenjuje.

Uputstvo možete preuzeti ovdje: http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/69pzLoPc8fY=

About FEB dd

Pročitajte i ...

UINO: Bez izmjene rokova za predaju PDV prijava

Na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje, objavljeno je Saopštenje koje vam donosimo u nastavku: …