Home / Seminar / ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR: Porez po odbitku, Pozajmice, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji, Registar pravnih i fizičkih lica koji pružaju računovodstvene usluge,Konsolidacija finansijskih izvještaja…

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR: Porez po odbitku, Pozajmice, Novi Zakon o računovodstvu i reviziji, Registar pravnih i fizičkih lica koji pružaju računovodstvene usluge,Konsolidacija finansijskih izvještaja…

Zbog velikog interesovana za webinar pod nazivom ”Porez po odbitku, Pozajmice, Zakon o RiR, Registar kvalificiranih lica i lica koja pružaju računovodstvene usluge i Konsolidacija”, otvorene su nove prijave za 20.04.2021. godine.

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POREZ PO ODBITKU
 • POZAJMICE
 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVZIJI
 • REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJI PRUŽAJU RAČUNOVODSTVENE USLUGE
 • KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Učesnicima će se obratiti predstavnici/zaposlenici PUFBiH i FMF u dijelu tema koje se odnose na Porez po odbitku i Novi Zakon o računovodstvu i reviziji.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 20.04.2021. godine

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

POREZ PO ODBITKU (predavanja od strane zaposlenika PUFBiH)

 • Prezentacija zvaničnih mišljenja FMF i PUFBiH
 • Tretman poreza po odbitku za usluge izvršene elektronskim putem (internet, e-mail, telefon…)
 • Oporezivaje plaćenih usluga preko facebook-a, google-a, booking-a…
 • Porez po odbitku u slučaju nabavke usluge prevoza robe
 • Obračun poreza po odbitku na: dividende, kamate, autorska prava, porezno savjetovanje, usluge istraživanja tržišta, premija osiguranja…
 • Obaveza predaje obrazaca POD – 815, 816, 817, 818, 819 i OP-820
 • Praktičan prikaz podnošenja POD obrazaca putem nPIS sistema
 • Oslobađanje plaćanja poreza po odbitku primjenom Međudržavnih ugovora
 • Kako na ispravan način tumačiti Međudržavne ugovore?
 • Podnošenje dokumentacije prilikom oslobađanja plaćanja poreza po odbitku
 • Obračun poreza po odbitku na vlastiti teret, porezno (ne)priznat rashod
 • Oslobađanje plaćanja poreza na dohodak za isplate nerezidentnim fizičkim licima

POZAJMICE

 • Sastavljanje ugovora o pozajmici u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima
 • Ograničenja u vezi sa davanjem pozajmica
 • Ino pozajmice, Zakon o deviznom poslovanju
 • Potrebna dodatna izvještavanja za ino pozajmice (prijava kreditnog posla)
 • Porezni tretman pozajmica
 • Pozajmice kao transferna cijena, povezana lica
 • Pozajmice: fizičko lice – pravno lice, pravno lice – pravno lice, fizičko lice – fizičko lice
 • Beskamatne pozajmice, porezne posljedice kod (ne)povezanih lica
 • Obračun koristi na beskamatno datu pozajmicu
 • Davanje/prijem pozajmice preko blagajne
 • Porezni i računovodstveni tretman oprosta pozajmice
 • Mogućnost prebijanja pozajmica, konverzija obaveze u kapital

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI (predavanja od strane predstavnika FMF)

 • Obaveza donošenja internih akata, rok za usaglašavanje
 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih lica
 • Organizacija i uspostavljanje sistema računovodstva
 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Popis imovine i obaveza
 • Ko je obavezan primjeniti ”velike”, a ko ”male” standarde?
 • Obaveza procjenjivanja bilansnih pozicija od strane ovlaštenog procjenitelja
 • Ko može i pod kojim uslovima, pružati knjigovodstvene i računovodstvene usluge?
 • Kako tumačiti odredbu: ‘’ISKLJUČIVO’’ registrovan za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga
 • Mogućnost osnivanja poslovne jedinice koja će obavljati ‘’ISKLJUČIVU’’ djelatnost
 • Pružanje knjigovodstvenih usluga kroz obrt: osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje
 • Pružanje knjigovodstvenih usluga unutar grupe povezanih lica
 • Sastavljanje finansijskih izvještaja putem Ugovora o djelu
 • Nadzor nad radom računovodstenih agencija
 • Obaveza podnošenja polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja
 • Obveznici revizije
 • Šta ukoliko je subjekt 2020. godine razvrstan kao srednje pravno lice, a po novim kriterijima je malo pravno lica?
 • Odgovornost računovođe za fer i istinitost finansijskih izvještaja
 • Novi rokovi za čuvanje knjigovodstvenih isprava
 • Revizija i društva za reviziju
 • Revizorska tarifa
 • Interna revizija, obaveza zapošljavanja internog revizora

REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJI PRUŽAJU RAČUNOVODSTVENE USLUGE

 • Registar kvalificiranih lica
 • Registar pravnih lica koja pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge
 • Registar poduzetnika koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge (osnovna, dodatna i dopunska djelatnost)
 • Zahtjev i potrebna dokumentacija za upis u registar
 • Rok za upis u registar

KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Praktičan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Primjena MSFI-a  – Konsolidovani finansijski izvještaji

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 20.04. do 25.04.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 20.04. do 25.04.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Denis Zukić
 • Edin Glogić
 • Jasmin Rustemi, predstavnik FMF
 • Mirela Mašić, uposlenica PUFBiH

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

About FEB dd

Pročitajte i ...

WEBINAR, OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA 23.3.2021. GODINE: POREZNE PRIJAVE ZA 2020. GODINU I NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH

Zbog velikog broja upita i zahtjeva naših klijenata da ponovo organizujemo webinar koji se odnosi …