Home / Seminar / WEBINAR, OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA 23.02.2021. GODINE: ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU, ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

WEBINAR, OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA 23.02.2021. GODINE: ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI, ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU, ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Zbog velikog broja upita i zahtjeva naših klijenata da ponovo organizujemo webinar koji se odnosi na novi Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o UPP i Zakon o registru finansijskih izvještaja, odlučili smo se da otvorimo nove prijave za 23.02.2021. godine.

WEBINAR– Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH
 • IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU
 • NOVI ZAKON O REGISTRU FINASIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 23.02.2021. godine

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI FBIH

 • Kriteriji za razvrstavanje pravnih lica
 • Organizacija i uspostavljanje sistema računovodstva
 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Popis imovine i obaveza
 • Ko je obavezan primjeniti ”velike”, a ko ”male” standarde?
 • Obaveza procjenjivanja bilansnih pozicija od strane ovlaštenog procjenitelja
 • Ko može i pod kojim uslovima, pružati knjigovodstvene i računovodstvene usluge?
 • Nadzor nad radom računovodstenih agencija
 • Obaveza podnošenja polugodišnjih i godišnjih finansijskih izvještaja
 • Obveznici revizije
 • Odgovornost računovođe za fer i istinitost finansijskih izvještaja
 • Novi rokovi za čuvanje knjigovodstvenih isprava
 • Revizija i društva za reviziju
 • Licence društava za reviziju
 • Interna revizija
 • Nadzor nad radom društava za reviziju
 • Sticanje zvanja u računovodstvenoj i revizijskoj profesiji

IZMJENE ZAKONA O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU

 • Ograničenja u visini bankarskih naknada
 • (Ne)obaveza otvaranja transakcijskih računa za poslovne jedinice
 • Obaveze banaka kod otvaranja računa za fizička lica
 • Mogućnost otvaranja računa i bankarskog poslovanja sa nerezidentnim licima
 • Obaveze FIA-e
 • Proširene kaznene odredbe za nepoštivanje Zakona

ZAKON O REGISTRU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Uspostava i vođenje registra finansijskih izvještaja
 • Predaja finansijskih izvještaja i posebnih izvještaja sačinjenih prema zahtjevu Federalnog zavoda za statistiku
 • Dokumenti uz finansijske izvještaje
 • Kontrola finansijskih izvještaja i javna objava netačnih finansijskih izvještaja
 • Javnost podataka i pravo korištenja podataka iz registra finansijskih izvještaja

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 23.02. do 28.02.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 23.02. do 28.02.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Igor Živko
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

About FEB dd

Pročitajte i ...

WEBINAR: AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA, PDV TRETMAN DOMAĆIH I INO USLUGA, ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE, DRUGE AKTUELNOSTI

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA PDV TRETMAN DOMAĆIH I …