Home / 2021 / December

Monthly Archives: December 2021

Izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 52/21 od 30.12.2021. godine su objavljene Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom Kantona Sarajevo. Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom Kantona Sarajevo možet preuzeti …

Read More »

Izmjena Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 105/21 od 29.12.2021. godine, objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. Izmjene i dopune odnose se na obrasce JS3120 – Prijava/Odjava lica osiguranih u određenim okolnostima kao …

Read More »

IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA

Ukoliko Vaše preduzeće posluje sa povezanim licima onda postoji obaveza, da u trenutku dostavljanja Poreznog bilansa i Porezne prijave, posjeduje Studiju o transfernim cijenama koja analizira navedeno poslovanje. . Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo okuplja stručnjake iz oblasti transfernih cijena. Odabirom naše konsultantske kuće, pored izrade Studije o transfernim cijenama …

Read More »

Obavijest o neradnim danima povodom nove godine

Na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), u Federaciji Bosne i Hercegovine se, kao federalni zakon, primjenjuje Zakon o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73). U skladu …

Read More »

Naručite novi Analitički kontni plan za privredna društva i Analitički kontni plan za neprofitne organizacije

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena. Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo izdaje novi Analitički kontni plan za privredna društva i Analitički kontni plan za neprofitne organizacije, …

Read More »

Prestanak važenja Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/21 od 22.12.2021. godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH. Objavom ovog pravilnika van snage se stavlja obaveza zamjene fiskalnih sistema u FBiH. PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SISTEMA U …

Read More »

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za oktobar/studeni 2021. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/21 od 22.12.2021. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za oktobar/studeni 2021. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2021. godine iznosi 999 KM. Prosječna isplaćena mjesečna …

Read More »

Objavljen Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/21 od 22.12.2021. godine je objavljen Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Ovim zakonom uređuju se kriteriji, uvjeti i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, ovlaštenja reprezentativnog sindikata i udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine , postupak preispitivanja utvrđene …

Read More »

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa teritoriju FBiH

U “Službenim novinam Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/21 od 22.12.2021. godine je objavljen Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa teritoriju FBiH. Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze strana koje ga zaključuju, te prava i obaveze iz radnog odnosa ili u …

Read More »

Naručite ili produžite licencu za aplikaciju e-KIFKUF za 2022. godinu

Aplikacija e-KIFKUF je specijalizovani program za unos podataka i izradu elektronskog KIF-a i KUF-a formatiranog prema zahtjevima UINO. . Koristite specijalizovanu aplikaciju koja je garant jednostavne i brze obrade KIF-a i KUF-a. . Prije narudžbe pogledajte video uputsvo o načinu korištenja aplikacije (pripremio Edin Glogić). . Cijena godišnje licence,  koja …

Read More »