Home / 2022 / January / 03

Daily Archives: 01/03/2022

Objavljena Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće u FBiH za 2022. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 106/21 od 31.12.2021. godine, objavljena je Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće. Ovom uredbom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće. Najniža neto plaća ne može iznositi manje od 55% prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji …

Read More »