Home / Aktuelnosti / Elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca

Elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, broj: 48/21), koji je stupio na snagu 26.06.2021. godine, poreznim obveznicima propisana obaveza da od 01.10.2021. godine Poreznoj upravi Federacije BiH podnose elektronskim putem sljedeće porezne prijave/obrasce:

  1. Obrazac APR-1036 – Akontacija poreza po odbitku rezidenta (član 12. stav 5),
  2. Obrazac MIP 1023 – Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (član 31. stav 5),
  3. Obrazac PMIP-1024 – Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (član 32. stav 5),
  4. Obrazac GIP-1022 Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim naknadama (član 33. stav 2),
  5. Obrazac ASD -1032 Akontacije poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti, (član 57. stav 10),
  6. Obrazac AUG-1031 Akontaciju poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (član 57. stav 10),
  7. Obrazac PDN-1033 Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne (član 57. stav 10).

U vezi s navedenim, Porezna uprava obavještava porezne obveznike koji su registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a da će navedene obrasce moći podnijeti elektronski s već postojećim pristupom E-uslugama, bez bilo kakvih dodatnih kontakata s Poreznom upravom.

Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu:

  1. Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/IZJAVA_Inter.pdf ) i
  2. Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH(http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Porezni_obveznik_-Obveznik_uplate_doprinosa_Int.pdf ).

Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave:

http://www.pufbih.ba, u dijelu: “E-USLUGE/SERVISI”, (link: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7 ).

Pozivaju se porezni obveznici da ne čekaju posljednje dane za preuzimanje certifikata već da se obrate nadležnim poreznim ispostavama i da do 01.10.2021. godine osiguraju pristup informacionom sistemu Porezne uprave Federacije BiH za elektronsko podnošenje poreznih prijava/obrazaca.

Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem:

 

Porezna uprava Federacije BiH

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …