Home / Aktuelnosti / FIA: Novosti u vezi sa predajom finansijskih izvještaja za 2019. godinu

FIA: Novosti u vezi sa predajom finansijskih izvještaja za 2019. godinu

U Excel-ovim predlošcima za pravna lica objavljenim u obavijesti od 28.1.2020. godine uvedeno je polje „Standard izvještavanja“. Polje je obavezno popuniti, a nalazi se na radnom listu s osnovnim podacima o pravnom licu.

Uz ovu verziju predložaka svako pravno lice treba predati potpisanu i ovjerenu izjavu o primijenjenom standardu izvještavanja. Pravna lica koja su do 29.1.2020. godine već predala finansijske izvještaje mogu naknadno predati ovu izjavu najkasnije do 15.2.2020. godine u istu poslovnicu FIA-e u koju su već predali finansijske izvještaje.

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …