Home / Aktuelnosti / Izmijenjen Zakon o zdravstvenom osiguranju

Izmijenjen Zakon o zdravstvenom osiguranju

U “Službenim novinama FBiH”, br. 36/18 od 11.5.2018. godine objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Prema ovim izmjenama, u Zakonu o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u članu 87. stav 3. se briše. Ova odredba člana 87. stav 3. je do ovih izmjena propisivala da: “Pravo korišćenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima”.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH, odnosno 19.5.2018.godine.

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …