Home / Aktuelnosti / Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

Izmjene Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 1/22 od 05.01.2022. godine, objavljena je izmjena Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Izmjenu Pravilnika donosimo u nastavku:

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21 i 83/21) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 55. Konjic, naziv banke “Vakufska banka d.d.” zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka d.d.” a broj računa: “160-460-0346331-506” zamjenjuje se brojem: “134-672-1007044-865”.

Pod rednim brojem 66. Ilijaš, naziv banke “Vakufska banka d.d.” zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka d.d.” a broj računa: “160-200-0000710-645” zamjenjuje se brojem: “134-661-1007091-285”.

2. U tački 12.1.7. Računi obrtničkih komora, kod Zeničko-dobojskog kantona, naziv banke: “Vakufska banka d.d.” zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka d.d.” a broj računa: “160-4200042487-174″ zamjenjuje se brojem: “134-668-1007019-453”.

3. U tački 12.1.11. Računi agencija za vodna područja, kod Agencije za vodno područje rijeke Save, naziv banke: “Vakufska banka d.d.” zamjenjuje se nazivom: “ASA Banka d.d.” a broj računa: “160-200-0021679-135” zamjenjuje se brojem: “134-660-1006765-317”.

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Prečišćen Pravilnik preuzmite OVDJE.

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …