Home / Kontakt

Kontakt

FEB d.d. Sarajevo

Društvo za izdavačku, instruktivno-obrazovnu,
uslužnu i trgovinsku djelatnost
Mula Mustafe Bašeskije 11
71000 Sarajevo

 

Telefoni :
+387 (0)33 215 802
+387 (0)33 210 714
+387 (0)33 214 874

Fax: +387 (0)33 204 676

Knjižara:
+387 (0)33 203 996

 

E-mail:

feb@feb.ba

E-mail za savjetodavni servis:

pitanja@feb.ba

 

Kantonalni sud Sarajevo – broj rješenja MBS: 1-1390
ID broj:   4200566060004
PDV broj: 200566060004

Transakcijski računi

Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
Unicredit bank d.d. Mostar 3389002207884134
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077

Leave a Reply