Home / Aktuelnosti / Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2021. godine

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2021. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 3/21 od 15.01.2021. godine je objavljena Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2021. godine.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja i druga bitna pitanja u vezi sa članarinom koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2021. godini.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine. Izuzetno, ukoliko Skupština Komore u 2021. godini ne donese odluku o članarini za 2022. godinu, ova odluka će se primjenjivati do donošenja odluke o članarini za 2022. godinu.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …