Home / Aktuelnosti / Odluka o iznosu najniže plaće za 2022. godinu

Odluka o iznosu najniže plaće za 2022. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 3/22 od 12.01.2022. godine, objavljena je Odluka o iznosu najniže plaće za 2022. godinu.

ODLUKA
O IZNOSU NAJNIŽE PLAĆE ZA 2022. GODINU

I.

Najniža plaća za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine utvrđuje se u neto iznosu od 543,00 KM.

II.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …