Home / Aktuelnosti / Zvanično objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu

Zvanično objavljene osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 7/21 od 27.01.2021. godine su objavljene Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu.

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.609,00 KM – za slobodna zanimanja,

b) 951,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 805,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 366,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 366,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 366,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,

e) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 424,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2020. godine je 1.463,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 04-02-2-247/21                                                                                Ministrica
21. januara 2021. godine
Sarajevo                                                                                                       Jelka Milićević, s. r.

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …