Home / Aktuelnosti / Prestanak važenja Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH

Prestanak važenja Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 103/21 od 22.12.2021. godine objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH. Objavom ovog pravilnika van snage se stavlja obaveza zamjene fiskalnih sistema u FBiH.

PRAVILNIK
O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O DINAMICI ZAMJENE FISKALNIH SISTEMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 74/21), prestaje da važi.

Član 2.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Podsjećamo da je Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u FBiH, propisivao obaveznu zamjenu fiskalnih sistema u sljedećim rokovima:

  • Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 23.08.2010. godine do 31.12.2013. godine, izvršiće se zaključno sa 30.06.2022. godine.
  • Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2014. godine do 31.12.2017. godine, izvršiće se zaključno sa 30.06.2023. godine.
  • Zamjena fiskalnih sistema koji su inicijalno fiskalizirani počevši od 01.01.2018. godine do 01.09.2021. godine, izvršiće se zaključno sa 30.06.2024. godine.

 

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …