Home / Aktuelnosti / Preuzmite prezentaciju Federalnog zavoda za statistiku

Preuzmite prezentaciju Federalnog zavoda za statistiku

Federalni zavod za statistiku obaviještava da je obrazac „Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2020. godinu“ izmijenjen u dijelu finansijskih/financijskih prihoda, finansijskih/financijskih rashoda i troškova amortizacije, uglavnom, zbog uvođenja Međunarodnog standarda finansijskog/financijskog izvještavanja 16 Najmovi (MSFI 16).

Od Federalnog zavoda za statistiku dostavljena nam je prezentacija u vezi sa novim obrascem, prezentaciju možete preuzeti putem sljedećeg linka PREZENTACIJA

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …