Home / Aktuelnosti / Prosječne bruto i neto plaće u BiH, FBiH i RS

Prosječne bruto i neto plaće u BiH, FBiH i RS

Federacija BiH

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 71/13 od 13.9.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec juli 2013. godine i iznosi:

– po zaposlenom za juli 2013. godine neto plaća…………………………………………………841 KM

– po zaposlenom za period maj – juli neto plaća………………………………………………….837 KM

– po zaposlenom za juli 2013. godine bruto plaća…………………………………………….1.285 KM

Republika Srpska

U “Službenom glasniku RS”, broj 74/13 od 28.8.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći za juli 2013. godine i iznosi:

– po zaposlenom za juli 2013. godine bruto plaća iznosi…………………………………….1.323 KM

– po zaposlenom za juli 2013. godine neto plaća iznosi………………………………………..803 KM

– po zaposlenom za period januar – juli bruto plaća iznosi………………………………….1.327 KM

– po zaposlenom za period januar – juli neto plaća iznosi……………………………………..805 KM

Bosna i Hercegovina

U “Službenom glasniku BiH”, broj 66/13 od 26.8.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći zaposlenih u BiH za juni 2013. godine i iznosi:

– po zaposlenom za mjesec juni 2013. godine neto plaća iznosi……………………………..822 KM

– po zaposlenom za mjesec juni 2013. godine bruto plaća iznosi…………………………1.283 KM

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …