Home / Aktuelnosti / Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH

Prosječne neto i bruto plate u FBiH, RS i BiH

FBiH  

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 38/15 od 20.5.2015. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec mart 2015. godine i iznosi:

  • po zaposlenom za mart 2015. godine neto plata…………………………..834 KM
  • po zaposlenom za period januar – mart  neto plata……………………….828 KM
  • po zaposlenom za mart 2015. godine bruto plata………………………..1.274 KM.

RS

U “Službenom glasniku RS”, broj 33/15 od 30.4.2015. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za mart 2015. godine i iznosi:

  • po zaposlenom za mart 2015. godine bruto plata iznosi………………….1.340 KM
  • po zaposlenom za mart  2015. godine neto plata iznosi………………….…..831 KM
  • po zaposlenom za period januar – mart  bruto plata iznosi………….…… 1.331 KM
  • po zaposlenom za period januar – mart  neto plata iznosi……………….…..826 KM.

BiH

Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati zaposlenih u BiH za mart 2015. godine i iznosi:

  • po zaposlenom za mjesec mart  2015. godine neto plata iznosi………………..832 KM
  • po zaposlenom za mart  2015. godine bruto plata iznosi………………………1.293 KM.

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …