Home / Aktuelnosti / UINO: Popis zaliha naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti

UINO: Popis zaliha naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti

Postupanje poreskih obveznika i drugih lica koja vrše promet naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 4/18)

Stupanjem na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji su u primjeni od 01.02.2018. godine, pojavile su se određene  nejasnoće  u pogledu prava i obaveza poreskih obveznika  i drugih lica koji se  bave prometom naftnih derivata, tečnog naftnog plina, biogoriva i biotečnosti.

Postupanje poreskih obveznika i svih drugih lica koja se bave prometom naftnih derivata (uključujući i promet tečnog naftnog plina), biogoriva i biotečnosti, vezano za pomenute izmjene i dopune Zakona, regulisano je odredbama člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH (u daljem tekstu: Zakon), kojim se Zakonu o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/09, 49/14 i 60/14) dodaje član 45a, kao i odredbama člana 7. Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Pravilnik), kojim se Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 50/09, 80/11, 48/12 i 74/14) dodaju novi članovi 66a. i 66b.

Shodno odredbama člana 45a. Zakona i članova 66a. i 66b. Pravilnika, sva lica (bilo da su registrovana kao obveznici akcize ili ne) koja se bave prometom naftnih derivata, uključujući i tečni naftni plin, biogoriva i biotečnosti dužna su na dan 01.02.2018. godine popisati zatečene zalihe ovih akciznih proizvoda čijim prometom se bave i popisne liste dostaviti u UINO, pripadajući regionalni centar, u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa.

Pri vršenju popisa akciznih proizvoda neophodno je imati u vidu izmjene nastale stupanjem na snagu Zakona, i to:

Članom 2. Zakona uveden je novi akcizni proizvod – biogoriva i biotečnosti,  dok je članom 3. Zakona  uveden novi naftni derivat kao akcizni proizvod – tečni naftni plin iz tarifnog broja 2711 (za pogon motornih vozila).

Članom 5. Zakona povećana je akciza na lož ulje (EL i LS) sa ranijih 0,30 KM na 0,45 KM (član. 17. stav 1. tačka e) Zakona o akcizama u BiH). Istim članom  propisana je akciza na tečni naftni plin za pogon motornih vozila (član. 17. stav 1. tačka f) Zakona o akcizama u BiH) u iznosu 0,00 KM i akciza na biogoriva i biotečnosti u iznosu 0,30 KM/litri proizvoda (član. 17. stav 1. tačka g) Zakona o akcizama u BiH).

Članom 7. Zakona mijenja se član 35. Zakona, kojim se propisuju osnovica i iznosi putarine na akcizne proizvode. Putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća se na sljedeće akcizne proizvode:

 • motorni benzini, uključujući i bezolovni, nezavisno od oktanske vrijednosti i komercijalnog naziva,
 • dizel goriva i ostala plinska ulja,
 • tečni naftni plin za pogon motornih vozila, i
 • biogoriva i biotečnosti.

Putarina na sve navedene proizvode plaća se u iznosu od 0,15 KM po litru proizvoda za puteve i 0,25 KM po litru proizvoda za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (ukupno 0,40 KM za putarine), osim tečnog naftnog plina za pogon motornih vozila na koji se oba pomenuta iznosa putarine plaćaju po kilogramu.

Slijedom navedenih odredbi, lica koja se bave prometom naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti dužna su na dan 01.02.2018. godine izvršiti popis zatečenih zaliha naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti i izvršiti obračun akcize i putarine prema odredbama Zakona na sljedećim popisnim listama:

Popisne liste zatečenih zaliha akciznih proizvoda čijim prometom se bave, sa obračunom iznosa akcize i putarine za uplatu, obveznici su dužni dostaviti u UINO, pripadajući regionalni centar, u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa,  te u roku od deset dana od dana izvršenog popisa (do 11.02.2018. godine) izvršiti uplatu obračunatog iznosa akcize i putarine.

Uplate se vrše u skladu s propisima kojim je uređeno plaćanje indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UINO i to posebnim platnim nalogom za svaku vrstu prihoda, a prema sljedećim uputstvima:

1.1. Poreski obveznici registrovani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na naftu i naftne derivate, dužni su razliku između obračunate i ranije uplaćene akcize i putarine, iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II član 3. – Plaćanje PDV-a, akciza i putarine na proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 4/18):

 • vrsta prihoda: 000 000 (za uplatu razlike akcize na lož ulje) i 722 536 (za uplatu razlike  naknade za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva iz cijene domaće nafte i naftnih derivate 0,25 KM)
 • budžetska organizacija: 0000000

1.2. Poreski obveznici registrovani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na biogoriva i biotečnosti, dužni su akcizu i putarinu obračunatu i iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II član 3. – Plaćanje PDV-a, akciza i putarine na proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 4/18):

 • vrsta prihoda: 000 000 (za uplatu akcize na biogoriva i biotečnosti i uplatu naknade za izgradnju puteva iz cijene domaćih biogoriva i biotečnosti 0,15 KM) i 722 540 (za uplatu naknade za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva  iz cijene domaćih biogoriva i biotečnosti 0,25 KM)
 • budžetska organizacija: 0000000

2.1. Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom nafte i naftnih derivate, koji nisu registrovani za akcizu tj. nisu upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na domaće proizvode, razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II član 5.– Plaćanje PDV-a, akciza i putarine na proizvode domaće proizvodnje (druga grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 4/18):

 • vrsta prihoda: 715 411 (za uplatu razlike akcize na lož ulje) i 722 536 ( za uplatu razlike  naknade za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva iz cijene domaće nafte i naftnih derivate 0,25 KM)
 • budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ovisno o sjedištu obveznika: Banja Luka  0094005,  Sarajevo 0010900, Mostar 0010700  i Tuzla  0010300.

2.2. Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom biogoriva i biotečnosti, koji nisu registrovani za akcizu tj. nisu upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na domaće proizvode, razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II član 5.– Plaćanje PDV-a, akciza i putarine na proizvode domaće proizvodnje (druga grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 4/18):

 • vrsta prihoda: 715 410 (za uplatu akcize na biogoriva i biotečnosti) 722538 (za uplatu naknade za izgradnju puteva iz cijene domaćih biogoriva i biotečnosti 0,15 KM) i 722 540 (za uplatu naknade za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva  iz cijene domaćih biogoriva i biotečnosti 0,25 KM)
 • budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ovisno o sjedištu obveznika: Banja Luka  0094005,  Sarajevo 0010900, Mostar 0010700  i Tuzla  0010300.

Uplata se vrši na jedan od računa za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, odnosno ostalih prihoda i taksi, kao i plaćanja jednokratnih uplata u skladu sa Aneksom V, odnosno sa Aneksom VI za proizvođače naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti.

Raspoloživi računi za uplatu su sljedeći:

Redni broj

NAZIV BANKE

Računi za poreske obveznike i druga lica koja se bave prometom nafte i naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti, koji nisu registrovani za akcizu

Računi za poreske obveznike registrovane za akcizu

1

NLB BANKA DD Sarajevo

1320000000000252

1320000000000446

2

INTESA SANPAOLO BANKA DD Sarajevo

1540012000335037

1540012000342409

3

VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo

1600200120608652

1600200220608668

4

RAIFFEISEN BANK BiH DD Sarajevo

1610000046470189

1610000046470286

5

ADDIKO BANK DD Mostar

3060190000594134

3060190000594231

6

UNICREDIT BANK DD Mostar

3380002200046014

3380002200047954

7

UNICREDIT BANK AD Banja Luka

5510010002066517

5510010002067778

8

ADDIKO BANK AD Banja Luka

5520020001634512

5520020001637131

9

PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK Bijeljina

5540010002370082

5540010003370055

10

NOVA BANKA AD Banja Luka

5550000107469810

5550000407469858

11

NLB BANKA AD Banja Luka

5620990001785294

5620990001786555

12

SBERBANK AD Banja Luka

5671628202222272

5671628204444445

Napominjemo da su i lica koja će se od 01.02.2018. godine baviti uvozom i/ili proizvodnjom novih akciznih proizvoda, tj. biogoriva i biotečnosti i tečnog naftnog plina za pogon motornih vozila, dužna blagovremeno se registrovati kod UINO za akcizu, u skladu sa odredbama člana 13. Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17) i člana 13. i člana 65. stav (3) Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 50/09, 80/11, 48/12, 74/14 i 4/18).

Osim toga, obaveza poreskog obveznika akcize da blagovremeno prijavi proizvodne pogone i skladišta akciznih proizvoda propisana je odredbama člana 14. Zakona o akcizama u BiH i člana 14. Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini.

Uzimajući u obzir specifičnosti i mogućnosti upotrebe tečnog nafnog plina (za  pogon motornih vozila i za ostale namjene), ukazujemo na sljedeće:

 • Na iskazane zalihe tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila na dan 01.02.2018. godine, kao i na promete istog krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila, ne vrši se obračun putarine, a što će biti predmet provjera od strane kontrolnih organa.
 • Imajući u vidu da je odredbama člana 61. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja određeno da je teret dokazivanja na obvezniku indirektnih poreza, za promet tečnog nafnog plina  koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila iskazanog na zalihi na dan 01.02.2018. godine, poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom tečnog nafnog plina krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila, u cilju dokazivanja navedene namjene tečnog nafnog plina – da nije namijenjen za  pogon motornih vozila, vode evidenciju o prometu tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila, koja sadrži minimalno sljedeće podatke:

Evidencija o prometu tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila

Red br.

Naziv/Ime i prezime kupca

Mjesto i adresa  kupca

ID/PIB  kupca

Registarska oznaka vozila otpreme

Broj računa

Broj otpremnice

Datum otpremnice

Prodata količina

Prodajna vrijednost plina sa PDV

                   
                   
                   

 

Tabelu možete preuzeti ovdje:

fileEvidencija o prometu tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila

 • Kako je odredbama člana 14. Zakona o akcizama u BiH proizvođač, odnosno uvoznik tečnog nafnog plina za  pogon motornih vozila dužan UINO prijaviti skladište u kojem se vrši skladištenje akciznih proizvoda i/ili sirovine za proizvodnju akciznih proizvoda, to je obaveza proizvođača, odnosno uvoznika da ima skladišta tečnog nafnog plina za  pogon motornih vozila (akciznog proizvoda) odvojeno od skladišta tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila.
 • U skladu sa prethodno navedenim, poreski obveznici koji pri uvozu tečnog nafnog plina daju Izjavu o uvozu tečnog nafnog plina, dužni su uvezene količine tečnog nafnog plina smjestiti u skladišta tečnog nafnog plina koja su odvojena od skladišta tečnog nafnog plina koji je namijenjen za  pogon motornih vozila, Upotreba tečnog nafnog plina za svrhe suprotno namjeni koja je navedena u Izjavi o uvozu tečnog nafnog plina podliježe oporezivanja putarinom.
 • O prometovanim količinama tečnog nafnog plina krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila, proizvođač i uvoznik tečnog nafnog plina vode u elektronskom ili pisanom obliku Evidenciju o prometu tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila.
 • Obračun i plaćanje putarine dužni su izvršiti poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom tečnog nafnog plina i na količine tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila iskazane na zalihi na dan 01.02.2018. godine, a za čije prometovanje poslije izvršenog popisa ne postoji Evidencija o prometu tečnog nafnog plina krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila.
 • Proizvođači i uvoznici na prometovane količine  tečnog nafnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila, za koje ne postoji Evidencija o prometu tečnog nafnog plina krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila, dužni su izvršiti obračun i plaćanje putarine.

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …