Home / Aktuelnosti / Objavljena Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće u FBiH za 2022. godinu

Objavljena Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće u FBiH za 2022. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 106/21 od 31.12.2021. godine, objavljena je Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće. Ovom uredbom se propisuje metodologija utvrđivanja iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće.

Najniža neto plaća ne može iznositi manje od 55% prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pod prosječnom mjesečnom neto plaćom u Federaciji BiH, u smislu ove uredbe, smatra se prosječan iznos mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u Federaciji u periodu januar – septembar tekuće godine koji objavljuje Federalni zavod za statistiku.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će odlukom, u skladu sa članom 78. stav (1) Zakona o radu, utvrditi iznos najniže plaće za 2022. godinu. Utvrđeni iznos najniže plaće se primjenjuje na plaću za januar 2022. godine i sve naredne mjesece do 31.12.2022. godine.

Ova uredba stupa na snagu nerednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće.

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …