Home / Aktuelnosti / Usvojena Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Usvojena Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Na današnjoj sjednici (19.02.2019.)  u Sarajevu Vlada FBiH usvojila je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH kojom je osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.

Federalni ministar rada i socijalne politike i zamjenik premijera FBiH Vesko Drljača izjavio je na pres-konferenciji nakon sjednice da je riječ o značajnom aktu koji treba da uredi tu oblast na pravedan i sistematičan način.

– Uredbom je propisan postupak prijema u radni odnos u institucijama, kao i u privrednim društvima u kojima je Federacija BiH osnivač ili većinski vlasnik, ukoliko to nekim drugim propisom nije na drugačiji način regulisano – pojasnio je Drljača.

Uredbom je propisano da se kod poslodavca na kojeg se ona primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure javnog oglašavanja, a da javni oglas mora biti objavljen najmanje u jednom dnevnom listu i putem internet stranice poslodavca, ukoliko ona postoji, i obavezno dostaviti nadležnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca.

Drljača je precizirao da je Uredbom propisan i sadržaj javnog oglasa, načini dostave prijava i imenovanja komisije, rad i izuzeće komisije, postupak izbora kandidata, nadzor nad primjenom ove uredbe, kao i vrste i visina sankcija u slučaju kršenja uredbe.

Također, Vlada FBiH danas je pozvala vlade kantona da, u skladu sa svojim nadležnostima, na osnovu ove uredbe donesu odgovarajuće kantonalne propise, na što ih obavezuju i izmjene i dopune Zakona o radu, kojima je propisano da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona donesu provedbene propise.

Zbog hitnosti rješavanja pitanja na koja se ova uredba odnosi, predviđeno je da ona stupi na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Nakon donošenja Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, 172. sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena po utvrđenom dnevnom redu kada joj, po povratku sa službenog puta, bude prisustvovao federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, čije su tačke bile uvrštene u dnevni red.

O datumu nastavka sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Izvor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …